Mr. sc. Ljiljana Kipke – Sabol

Mr. sc. Ljiljana Kipke – Sabol, dr. med., rođena u Čakovcu, diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1976. godine. Nakon završetka obveznog liječničkog staža nastavila je rad na Dispanzeru za školsku djecu u Medicinskom centru u Čakovcu. Nakon specijalizacije iz školske i sveučilišne medicine u Zagrebu (period 1980 – 1984), zapošljava se u Domu zdravlja Trešnjevka u Zagrebu, gdje radi u Ambulanti za školsku medicinu do 1998.g., od kada nastavlja rad kao Ravnateljica Poliklinike za dječje bolesti Dr. Sabol, čija je suosnivačica i suvlasnica.

Završila je poslijediplomske studije i specijalizaciju iz školske i sveučilišne medicine 1984. godine. Magistrirala je na temi „Ocjena potrebe ciljanog spolnog odgoja u srednjoškolske omladine“ 1990. Završila je više tečajeva trajne edukacije u zemlji i inozemstvu i stekla dijagnostičke vještine na području dječjeg ultrazvuka abdomena. Aktivni je sudionik brojnih tuzemnih i inozemnih skupova. Do sada je objavila više radova iz različitih područja školske medicine i pedijatrije. Bila je članica Upravnog odbora Sekcije za školsku i sveučilišnu medicinu ZLH-a.