Psihologijska obrada djeteta sastoji se od inicijalnog razgovora s roditeljima, uzimanja anamneza, testiranja djeteta standardiziranim psihologijskim instrumentima, opservacije ponašanja djeteta i igre, analize rezultata testova, obrazloženja istog roditeljima, pisanja nalaza, savjetovanja roditelja i djeteta te davanja preporuka za uključenje u terapije ili obavljanja dodatnih potrebnih pregleda. Ovisno o dobi djeteta, procjenjuju se psihomotorni razvoj, pažnja, socio-emocionalni razvoj, grafomotoričke sposobnosti i kognitivne sposobnosti.

Također se provodi savjetovanje djece, adolescenata i njihovih roditelja/skrbnika vezano uz ponašajne i emocionalne metnje.

Dogovorite termin