dr. Klancir

dr. Svjetlana Bela Klancir

Svjetlana Bela Klancir, dr.med, diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine. Nakon obaveznog liječničkog staža u KBC Sestre Milosrdnice, do 1986. radila je u Medicinskom centru Cvjeta Huis u Zaboku na odjelu pulmologije i interne medinice te u ambulatni opće medicine u Velikom Trgovišću. Od 1986. do 2000. godine zaposlena je u Dječjoj bolnici Srebrnjak, gdje je radila na dojenačkom odjelu, u alergološkoj i pulmološkoj ambulanti. 2000. godine prelazi u Polikliniku za dječje bolesti Dr. Sabol gdje se i sada bavi općom i preventivnom pedijatrijom te pedijatrijskom pulmologijom. Specijalizirala pedijatriju na Klinici za dječje bolesti KBC Rebro, stekla naziv specijalist pedijatar i subspecijalist dječje pulmologije. Završila je poslijediplomski studij iz Kliničke pedijatrije, više tečajeva trajne edukacije iz područja pedijatrije, pedijatrijske pulmologije i alergologije te infektologije, a sudionik je brojnih stručno-znanstvenih sastanaka u zemlji i inozemstvu. Član je više strukovnih pedijatrijskih društava Zbora liječnika.

Djelatnosti: dječja pulmologija, alergologija, infektologija, opća pedijatrija