Dr. Zdravka Gjergja

Zdravka Gjerjga, dr. med., specijalist je pedijatrije, a znanje je stekla radeći na Klinici za pedijatriju KBC Zagreb – Rebro u području opće pedijatrije i dječje kardiologije. Od 2003. godine član je tima u Poliklinici za dječje bolesti dr Sabol.

Djelatnosti: Dječja kardiologija, Opća pedijatrija