Termin „baby handling“ označava prirodno rukovanje i postupanje s djetetom u svakodnevnim aktivnostima prilikom podizanja, spuštanja, promjene položaja, presvlačenja i nošenja. Takvo postupanje je temelj pravilnog usvajanja senzomotornog razvoja djeteta. Preporuča se za svu djecu od rođenja pa do samostalnog kretanja, a obavezno je za djecu s neurorazvojnim smetnjama.

Za dolazak na edukaciju nije potrebna preporuka pedijatra, fizijatra ili neuropedijatra već osobna želja roditelja. Edukaciju u Poliklinici provodi licencirani Bobath terapeut, gdje roditelji najčešće u jednom dolasku savladaju potrebne vještine.

Dogovorite termin