Elektroencefalografija (EEG)

Elektroencefalografija (EEG) je jedna od osnovnih dijagnostičkih metoda funkcionalnog ispitivanja središnjeg živčanog sustava. Predstavlja neinvazivnu, bezbolnu  i neškodljivu metodu kojom se postavljanjem kape s elektrodama na površinu lubanje, ispituju i registriraju električke aktivnosti moždanih stanica. Potencijali se prezentiraju u obliku valova koji se nazivju ritmom i čije promjene mogu upućivati na patološka zbivanja središnjeg živčanog sustava.

EEG u djece, ne samo da se razlikuje od onog u odraslih osoba već pokazuje i osobitosti u odnosu na različitu dob djeteta od novorođenačke do adolescentne dobi. Ovisan je o neuroanatomskom razvoju i sazrijevanju moždane kore, razvoju moždanih stanica, njihovih veza i formiranju puteva. Stoga je za interpretaciju dječjeg EEG-a vrlo značajno poznavanje kliničkih značajki elektrokortikalne aktivnosti različitih perioda razvoja djeteta. Osim životne dobi, kod djece veliki utjecaj na karakteristike EEG-a imaju i ciklus budnost-spavanje, aktivacijske metode kao što je duboko disanje (hiperventilacija) i neke osjetne stimulacije. Snimanje EEG-a vrši se pri zatvorenim i otvorenim očima, uz aktivacijske metode (hiperventilacija, fotostimulacija) u budnosti, zatim u pospanosti i spavanju.

Indikacije za EEG su vrlo raznolike – praktički svako neurološko odstupanje može zahtjevati snimanje EEGa. Najčešća njegova primjena je u epileptologiji – u slučajevima sumnjivih ili evidentnih epilepsijskih napadaja (konvulzija), ali i svih drugih – neepilepsijskih moždanih ataka (nesvjestice, nehotimični nesvrsishodni pokreti, motoričke stereotipije, psihogeni napadaji i dr.), glavobolja (migrena), tumori i razvojne anomalije mozga itd. 

U Poliklinici u dva EEG-laboratorija koristimo suvremena video-EEG snimanja u budnosti i spavanju (snimanje  električke moždane aktivnosti s istovremenim vizualnim  praćenjem djetetovog ponašanja za vrijeme snimanja). Rutinsko snimanje EEG-a u  budnosti traje 30-tak minuta, a dulje kod snimanja u budnosti i spavanju (obvezno u novorođenčadi, dojenčadi i male djece zbog nemira i nesuradljivosti), u veće djece obično nakon parcijalne deprivacije noćnog  spavanja.

Prema kliničkoj potrebi radimo i prolongirana video-EEG snimanja u trajanju 6-8 sati.