Elektromioneurografija (EMNG)

Elektromioneurografija (EMNG) je neurofiziološka pretraga procjene funkcije perifernog živčanog sustava i mišića. Sastoji se od dva dijela: 1. Neurografije – testa kojim se registrira električna aktivnost perifernih živaca na živcu ili u mišiću, nakon njihovog električkog podraživanja. 2. Miografije – testa kojim se registrira električna aktivnost mišića u mirovanju i kontrakciji.

Pretraga se uglavnom izvodi površinskim elektrodama, pogotovo za potrebe neurografije, a korištenje iglene elektrode se zbog poštivanja posebnosti djeteta i potrebe za suradnjom uvijek nastoji smanjiti na najmanju moguću mjeru po prethodnom pojašnjenju roditeljima.

Neurografsko ispitivanje površinskom elektrodom je bezbolno, ali može biti nelagodno zbog podraživanja strujom; subjektivni doživljaj se razlikuje od pacijenta do pacijenta i jačine struje. Miografsko ispitivanje površinskom elektrodom je bezbolno, ali ovisno o indikaciji i dijagnozi može biti nedovoljno pouzdano i tada je potrebno napraviti ispitivanje iglenom elektrodom. Razina bolnosti može biti različita – ovisno o ispitivanom mišiću, pacijentu i dijagnozi.

EMNG se izvodi na dostupnim perifernim živcima i mišićima donjih i gornjih okrajina. Opseg ispitivanja živaca i mišića ovisi o uputnoj dijagnozi i tijeku pretrage, odnosno dobivenim rezultatima. Pretragu izvode liječnik i medicinski tehničar, poštujući sve propisane higijenske zakonitosti i pravila medicinske etike. Izvođenju pretrage se pristupa na jasnu medicinsku indikaciju, s dodatnim tumačenjima pacijentu/roditelju, uz prethodni plan ispitivanja u cilju postizanja što bolje suradnje pacijenta.

EMNG je neophodna pretraga za korektno postavljanje dijagnoze bolesti mišića i perifernog živčanog sustava, leđne moždine te praćenje stadija bolesti.

EMNG je sigurna pretraga. Nema opasnosti od ozljede živaca ni mišića.

Dogovorite termin