Imunološki testovi

Raznovrsni laboratorijski testovi koji se provode u suradnji s vanjskim akreditiranim laboratorijima prema indikaciji i tegobama. Navedeno uključuje i genske testove na primarne imunodeficijencije.

Dogovorite termin