Ivana Baksa, bacc.physioth./bacc.therap.occup

Po završenom studiju stručno usavršavanje provela je u Specijalnoj bolnici za djecu s
neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak. Ima višegodišnje iskustvo u radu s djecom s
neurorazvojnim odstupanjima, posebnim potrebama te edukaciji roditelja za baby handling i
neurorazvojnu stimulaciju. Licencirani je Bobath terapeut i terapeut senzorne integracije
prema SIAT ® . Radi u Poliklinici od 2011. godine gdje se dodatno educirala za
elektroencefalografiju.
Naša Ivana je dobri duh Poliklinike, uvijek vesela i nasmijana te će se uvijek potruditi da
roditeljima bude sve jasno, a glasi kao najljepši vokal u Poliklinici!