Kompjuterizirana perimetrija (vidno polje)

Ispitivanje širine vidnog polja i razine osjetljivosti vidnog sustava na svjetlosni podražaj neizostavna je metoda u dijagnostici i praćenju očnih, ali i neurooftalmoloških bolesti, koje zahvaćaju očni živac i vidni put. Radi se o neškodljivoj i bezbolnoj metodi, koja se može izvesti i u mlađe suradljive djece. Ispitivanjem širine vidnog polja možemo rano otkriti ispade koji niti ne moraju uzrokovati simptome kod pacijenta, a dijagnostički su važni.

Dogovorite termin