Maja Harapin, medicinska sestra

Po završetku stažiranja u KBC Osijek zapošljava se u KBC Osijek na Klinici za pedijatriju. U Polikliniku Sabol dolazi 2014. godine te stječe dodatne vještine i iskustvo u radu s djecom. Uz opću pedijatriju prolazi i edukacije u području neuropedijatrije za elektrofiziološke metode elektroencefalografije i elektromioneurografije. Naša Maja je marljiva kao pčelica, vesela i ljubazna i ima najbrži prst na elektromioneurografiji.