Mr. sc. Goran Kuzmac

Mr.sc. Goran Kuzmac, dr.med., specijalist pedijatrije i pedijatrijske neurologije, diplomirao je 2004.
godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog pripravničkog staža 2006. godine zapošljava se u Općoj bonici „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku te započinje specijalizaciju iz pedijatrije u KBC-u Zagreb koju završava 2010. godine. Iste godine stječe i akademski stupanj magistra znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu iz znanstvenog polja biologije.

Užu specijalizaciju iz pedijatrijske neurologije u Klinici za dječje bolesti Zagreb završava 2016. godine.

U razdoblju od 2016. do 2020. godine voditelj je Odjela za pedijatriju Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak. Tijekom rada i specijalizacije završio je tečajeve i stekao vještine iz područja pedijatrije i pedijatrijske neurologije. 2015. godine kao stipendist Vlade Republike Francuske boravio je 2 mjeseca u Marseilleu i educirao se u području neurofiziologije (EEG)
i epileptologije u CHU Timone pod vodstvom prof. Fabricea Bartolomeia. U Polikliniku Sabol dolazi 2020. godine gdje se nastavlja baviti pedijatrijskom neurologijom.

Djelatnosti: Dječja neurologija – neuropedijatrija, Opća pedijatrija