Prof.dr.sc. Milan Stanojević

Medicinu je upisao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1972. godine, a medicinsku je edukaciju 1974. godine nastavio na Medicinskoj akademiji u Varšavi, Poljska, gdje je 1979. godine diplomirao. Zaposlio se 1980. godine u Medicinskom centru Koprivnica gdje je radio na Odjelu za ginekologiju i porodništvo kao sekundarac, te na Odjelu za dječje bolesti, gdje je 1983. godine dobio specijalizaciju iz pedijatrije. Završio je poslijediplomski studij iz Kliničke pedijatrije i poslijediplomski studij iz perinatologije i neonatologije, te više tečajeva iz područja ultrazvuka mozga i kukova, a boravio je kao stipendist u Sjedinjenim američkim državama i u Austriji.

Specijalist pedijatar od 1987. godine, a od 1992. do 2000. godine voditelj Odjela za neonatologiju Opće bolnice Koprivnica. Od 2000. godine zaposlio se u Općoj bolnici „Sveti duh“ u Zagrebu u Klinici za ginekologiju i porodništvo, Odjel za neonatologiju, gdje do 2007. godine radi kao odjelni liječnik, a od 2007. do 2018. godine voditelj je istog odjela Kliničke bolnice „Sveti duh“. Od 2004. godine primarijus, od 2007. godine subspecijalist neonatolog. Magistar znanosti od 1991., doktor znanosti od 2006. godine. Od 2011. godine izvanredni profesor na Dubrovnik International University (DIU Libertas), te od 2013. godine naslovni docent na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu u čijem je upravnom odboru, Hrvatskog pedijatrijskog društva, Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju, međunarodne Svjetske udruge perinatalne medicine (World Association of Perinatal Medicine) čiji je bio generalni tajnik, dopredsjednik, izborni predsjednik i predsjednik od 2015. do 2019. godine. Redovni je član Međunarodne akademije za perinatalnu medicinu (International Academy of Perinatal Medicine), te je član upravnog odbora međunarodnog udruženja Fetus kao pacijent. Od 2014. je član Europske akademija znanosti i umjetnosti.

Objavio je ukupno 304 rada od čega 134 u časopisima (43 prvi autor), te 170 kongresnih priopćenja (102 prvi autor), te 51 poglavlje u knjigama.

Dobitnik je priznanja Medalja grada Koprivnice za izuzetna znanstvena postignuća na području medicine, priznanja Hrvatskog liječničkog zbora „Ladislav Rakovac“, povelje Hrvatskog liječničkog zbora, dobitnik triju diploma i dviju zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora, te medalje „William Liley“ međunarodnog udruženja The Fetus as a Patient.

Djelatnost: Neonatologija