Projekt SENDD (System for Early Neurological Deviation Detection)

Poliklinika za dječje bolesti Sabol i TIS – Objektni informacijski sustavi d.o.o. i  korisnici su bespovratnih sredstava za projekt “Digitalni sustav za rano otkrivanje potencijalnih neurorazvojnih odustupanja kod dojenčeta – SENDD” financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Odlukom Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva o financiranju projekta krenuli smo u značajan istraživačko-razvojni projekt koji će biti primjenjiv u dijagnostici i na svjetskoj razini.