Poliklinika za dječje bolesti Sabol

Elektromioneurografija – EMNG

 

Elektromioneurografija (EMNG) je neurofiziološka pretraga procjene funkcije perifernoga živčanog sustava i mišića.

Sastoji se od dvaju dijelova:
1. neurografije – testa kojim se registrira električna aktivnost perifernih živaca na živcu ili u mišiću, nakon njihovog električkog podraživanja.
2. miografije – testa kojim se registrira električna aktivnost mišića u mirovanju i kontrakciji.

 

Koje su indikacije za EMNG?

EMNG je neophodna pretraga za korektno postavljanje dijagnoze bolesti mišića i perifernoga živčanog sustava, leđne moždine te praćenje stadija bolesti.

Najčešći simptomi koji mogu ukazivati na problem s mišićima i živcima jesu slabost mišića, bolovi i trnjenje u rukama i nogama. Rezultati EMNG-a daju informaciju o tome je li u pozadini takvih tegoba ozljeda živca ili kakva neuromišićna bolest.

Kako se radi EMNG kod djece?

EMNG se izvodi na dostupnim perifernim živcima i mišićima donjih i gornjih okrajina. Opseg ispitivanja živaca i mišića ovisi o uputnoj dijagnozi i tijeku pretrage, odnosno dobivenim rezultatima. Pretragu izvode liječnik i medicinski tehničar, poštujući sve propisane higijenske zakonitosti i pravila medicinske etike. Izvođenju pretrage pristupa se na jasnu medicinsku indikaciju, s dodatnim tumačenjima pacijentu/roditelju, uz prethodni plan ispitivanja u cilju postizanja što bolje suradnje pacijenta.

Pretraga se uglavnom izvodi površinskim elektrodama, pogotovo za potrebe neurografije, a korištenje iglene elektrode, zbog poštivanja posebnosti djeteta i potrebe za suradnjom, uvijek se nastoji smanjiti na najmanju moguću mjeru po prethodnom pojašnjenju roditeljima.

Boli li EMNG pretraga?

Neurografsko ispitivanje površinskom elektrodom bezbolno je, ali može biti nelagodno zbog podraživanja strujom. Subjektivni doživljaj razlikuje se od pacijenta do pacijenta i jačine struje. Miografsko ispitivanje površinskom elektrodom također je bezbolno, ali ovisno o indikaciji i dijagnozi može biti nedovoljno pouzdano i tada je potrebno napraviti ispitivanje iglenom elektrodom. Razina bolnosti može biti različita – ovisno o ispitivanom mišiću, pacijentu i dijagnozi.

EMNG je sigurna pretraga. Nema opasnosti od ozljede živaca ni mišića.

 

Priprema za EMNG

Kako bi djetetu smanjili anksioznost i strah povezani s pretragom, nekoliko dana prije objasnite mu kako će ona izgledati te da nije opasna, no može biti neugodna ili malo bolna.

Na dan pretrage ne nanositi na kožu sredstva poput losiona, krema ili ulja.

 

Za dodatna pitanja o EMNG pregledu ili rezervaciju termina obratite nam se putem našeg kontakt-obrasca ili pozivom na broj 01/ 619 00 80.

    Dodajte fotografiju, dokument ili nalaz liječnika

    Naručite se