Poliklinika za dječje bolesti Sabol

Uvjeti kupovine

Rezervacija termina za SLIT terapiju

Kako bi POLIKLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI Dr. SABOL d.o.o. (u daljnjem tekstu: „Poliklinika“) bila u mogućnosti rezervirati Pacijentu termin za SLIT terapiju, svaki Pacijent dužan je za rezervaciju željenog termina napraviti avansnu uplatu u iznosu od 270,00 €, i to najkasnije u roku od 3 (slovima: tri) tjedna prije dogovorenog termina terapije.

Uplata može biti izvršena putem virmana na tekući račun Poliklinike:

POLIKLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI Dr. SABOL d.o.o.: HR1325000091101032567, Addiko banka d.d., poziv na broj 99.

Ukoliko Pacijent nije u mogućnosti doći na dogovoreni termin zakazane terapije zbog opravdanih razloga, a pravovremeno je obavijestio Polikliniku najkasnije 48 sati prije zakazanog termina, iznos avansne uplate Pacijent može iskoristiti za istu terapiju unutar roka od šest mjeseci od dana otkazivanja. Poliklinika zadržava pravo na avansnu uplatu te ista neće biti vraćena Pacijentu.

Ukoliko Pacijent odustane od zakazane terapije i o tome ne obavijesti Polikliniku, ili obavijesti Polikliniku manje od 48 sati prije dogovorenog termina, iznos avansne uplate ne vraća se Pacijentu i istom se ne daje mogućnost zakazivanja novog termina za uslugu od koje je odustao, kao ni mogućnost zamjene za drugu usluge Poliklinike.

 

Obratite nam se s povjerenjem

Zatražite svoj termin za konzultacije, tretman ili zahvat putem telefona +385 1 6190 080 ili pošaljite upit.
Naše osoblje kontaktirat će Vas u roku 24 sata putem telefona ili maila i ponuditi termin koji Vam najviše odgovara.

Kontaktirajte nas