Poliklinika za dječje bolesti Sabol

Slušni evocirani potencijali (ABR, MLR)

 

Što je ABR ili BERA?

 

ABR (Auditory Brainstem Response) ili BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry) pretraga je za ispitivanje slušnih odgovora moždanog debla (ABR) odnosno audiometrija pomoću evociranih odgovora moždanog debla (BERA). Radi se o bezbolnoj metodi pri kojoj u zvukovod kroz slušalicu dajemo velik broj kratkih zvučnih podražaja.

 

Tijekom pretrage pomoću računala pratimo specifične promjene koje zvučni podražaj izaziva u EEG aktivnosti mozga. Jačina podražaja jako dobro korelira s promjenama u EEG-u, pa se ovom pretragom može dosta sigurno pretpostaviti prag sluha na ispitivanoj frekvenciji podražaja, što je jako važno u male djece, u koje drugim metodama nije moguće ispitati sluh.

Osim toga, pretragom se mogu otkriti smetnje slušnog procesiranja i kada je periferni sluh uredan. Ova pretraga dopunjuje ispitivanje EOAE, jer se mogu otkriti smetnje koje su centralnije od pužnice.

 

Kada se radi ABR ili BERA pretraga u djece?

Pretraga se radi neovisno o dobi (od novorođenčadi do treće dobi) iz dvaju osnovnih razloga:
1. objektivne procjene praga sluha
2. otkrivanja smetnji procesiranja slušnoga podražaja u osoba uredna sluha, najčešće u djece usporenoga razvoja govora i slabijega razumijevanja govora ili sumnje na neke neurološke bolesti.

Za pouzdan nalaz neophodno je da mala djeca spavaju, dok se u veće djece, adolescenata i odraslih pretraga može učiniti i u budnom stanju. S obzirom da pretraga zahtjev da je osoba potpuno mirna i da nema mišićne napetosti ipak je poželjno pretragu napraviti u spavanju.

 

Kako se izvodi ABR ili BERA ispitivanje sluha?

Pretraga se izvodi tako što se nakon uspavljivanja na točno određena mjesta oglavlja postave elektrode, a na oba uha slušalice. Od trenutka kada dijete zaspi vrijeme je pretrage otprilike 45 – 60 min.

 

Priprema za ABR ili BERA pretragu

  • Vrlo je važna priprema djeteta prije dolaska na ispitivanje, a nju provode roditelji. Ona je bitna kako bi pretraga bila izvediva: u slučaju da dijete ne zaspi dovoljno brzo i dugo, bit će potreban ponovni dolazak.
  • Djeca moraju biti umorna i pospana (i svakako pri dolasku na pretragu još budna) kako bi mogla nakon pripreme za pretragu što prije zaspati i dovoljno dugo spavati. Vrijeme buđenja djeteta za pretragu ovisi o dobi djeteta.
  • U dojenčadi je optimalno vrijeme pretrage vrijeme kada ono obično spava. Kako dojenčad „voli” zaspati u automobilu tijekom dolaska na pretragu, pogotovo ako su sita, savjetujemo nahraniti dijete tek nakon dolaska u ambulantu.
  • U veće djece preporuka je da noć prije pretrage idu kasno spavati, te da se probude rano jutro kako bi bila jako pospana neposredno prije pretrage.

 

Što je MLR?

MLR (Middle Latency Response) su električni odgovori mozga koji se javljaju na zvučnu stimulaciju kasnije negoli ABR, pa se stoga nazivaju odgovorima srednjih latencija. Danas znamo da su generatori odgovora više strukture slušnoga puta (među ostalim i primarna slušna kora), pa dijagnostička vrijednost pretrage u procjeni uzroka usporenoga razvoja govora u djece sve više raste.

 

Kada se radi MLR pretraga?

Pretraga se radi u pravilu odmah nakon BERA-e dok još dijete spava. Stoga želimo ponovno naglasiti važnost dobre pripreme djeteta za audiološke pretrage: što dulje dijete spava, to se više pretraga može učiniti.

    Dodajte fotografiju, dokument ili nalaz liječnika

    Naručite se