Poliklinika za dječje bolesti Sabol

Dječja i adolescentna psihijatrija

Što je dječja/adolescentna psihijatrija?

Dječja/adolescentna psihijatrija grana je medicine koja se bavi psihičkim razvojem i psihičkim poremećajima djece i mladih od rođenja do kraja adolescencije.

Psihijatar za djecu i mlade postavlja dijagnozu, pronalazi uzroke poremećaja te načine kako pomoći djetetu ili mladoj osobi uvažavajući sve aspekte razvoja i sredine u kojoj živi.

 

Koje su indikacije za pregled dječjeg psihijatra?

Dječjem psihijatru obično se dolazi po preporuci nekoga od stručnjaka iz područja medicine, prosvjete, socijalne skrbi. Ipak, roditelji su najčešće prve osobe koje primijete neobičnosti kod djeteta bilo u komunikaciji, ponašanju, emocijama, pažnji, spavanju, apetitu, tjelesnim bolovima, problemima sa školom, vršnjačkim odnosima i drugim.

Tijekom svoga odrastanja djeca prolaze turbulentne faze psihičkoga i fizičkoga razvoja te je potrebno dobro poznavati sve varijabilnosti pojedinih faza da bismo mogli procijeniti što su razvojne varijacije, a što patologija.

Svaka razvojna faza ima svoje tipične poremećaje. Tako su u male i predškolske djece to poremećaji komunikacije (npr. spektar autizma), separacijski strahovi, poremećaji prilagodbe, dječja agresivnost, tikovi, neorganske teškoće fizioloških funkcija (npr. apetit, spavanje, kontrola stolice, mokrenja).

U školske djece to su poremećaji pažnje s ili bez hiperaktivnosti, vršnjačko nasilje,  depresivne epizode, prolongirana anksioznost, socijalna anksioznost, panični napadi, disocijacije, somatizacije (glavobolja, bolovi u trbuhu…), ovisnost o elektroničkim uređajima, eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti itd.

Obratite nam se s povjerenjem.

POŠALJITE UPIT

 

Što uključuje psihijatrijsko liječenje za djecu i adolescente?

U terapiji se koristimo savjetovanjem, psihoterapijom, lijekovima, socijalnom i pedagoškom intervencijom, a jako je važna i suradnja s ostalim stručnjacima koji se bave djecom. Također, većina djece s komunikacijskim teškoćama i težim emocionalnim i/ili ponašajnim smetnjama bilo kojega uzroka trebaju i mišljenje za prvostupanjsko tijelo vještačenja te mišljenje o adekvatnom školskom programu.

Shodno navedenom najčešći su dijagnostički i terapijski postupci dječjeg psihijatra u Poliklinici Sabol:

 • prvi pregled djeteta ili adolescenta uz podatke koje daje barem jedan roditelj/staratelj
 • kontrolni pregledi
 • mišljenje na temelju prikupljenih nalaza raznih stručnjaka
 • sekundarno mišljenje u djece koja od ranije imaju postavljenu dijagnozu i liječenje
 • razni oblici konzultacija i savjetovanja s djetetom ili bez njega
 • terapija lijekovima
 • psihoterapija
 • socijalne i pedagoške intervencije

  Dodajte fotografiju, dokument ili nalaz liječnika

  Naručite se