Poliklinika za dječje bolesti Sabol

Bronhodilatacijski test

 

Bronhodilatacijski test podrazumijeva izvođenje spirometrije nakon inhalacije brzodjelujućih bronhodilatatora. Najčešće se radi o inhalaciji salbutamola, no može se raditi i nakon inhalacije ipratropij-bromida.

 

Rezultat testa interpretira se na temelju postignute razlike između prvoga i drugoga testiranja. Tijekom spirometrije mjeri se vitalni kapacitet pluća, tj. maksimalna količina zraka koja se može izdahnuti nakon maksimalnoga udisaja. U sklopu toga mjeri se forsirani vitalni kapacitet (FVC) – zrak se izdiše što brže i što jače – te maksimalna količina zraka izdahnuta u prvoj minuti (FEV1).

 

Kada se radi bronhodilatacijski test u djece?

Bronhodilatacijski test koristi se kao dijagnostički alat za diferenciranje opstruktivnih poremećaja disanja. Izvodi se radi utvrđivanja reverzibilnosti bronhoopstrukcije, pri kojoj je opstrukcija malih dišnih puteva povremena, što se dokazuje ako se plućni kapacitet poveća nakon primjene bronhodilatatora. Test je značajan u dijagnostici astme u djece, za koju je karakteristična reverzibilnost bronhoopstrukcije.

 

Kako izgleda bronhodilatacijski test?

Prije samoga testa radi se spirometrija, metoda procjene plućne funkcije koja se izvodi pomoću uređaja spirometra i traje 10-ak minuta. Nakon toga djetetu dajemo bronhodilatator inhalacijske primjene, koji se treba udahnuti u četiri potiska (400 mcg salbutamola). Ova vrsta lijekova djeluje tako što opušta mišiće bronha te širi dišne puteve. Nakon 15-ak minuta ponavlja se spirometrija. Rezultate očitavamo nakon oba testiranja te roditelji dobivaju ispisani nalaz i upute.

 

Priprema za bronhodilatacijski test

  • Spirometrija je za dijete potpuno bezopasna i bezbolna pretraga. Naše će ljubazno osoblje vas i dijete detaljno uputiti u postupak.
  • Pacijent treba prestati uzimati bronhodilatatore kratkoga djelovanja 6 sati prije, a dugoga djelovanja 12 sati prije testiranja.
  • Preporuča se dijete odjenuti u laganu odjeću koja ga neće stezati.
  • Poželjno je ne jesti dva sata prije pretrage te valja izbjegavati izloženost duhanskom dimu.
  • Nekoliko minuta nakon spirometrije moguć je osjećaj kratkoće daha ili ošamućenost.

 

Cijena bronhodilatacijskog testa

Više o cijeni usluge možete provjeriti u aktualnom cjeniku Poliklinike Sabol ili nas možete kontaktirati telefonski na broj: +385 1 6190 080 ili putem maila upiti@poliklinika-sabol.hr za više informacija. Za direktne rezervacije termina kliknite na link.

    Dodajte fotografiju, dokument ili nalaz liječnika

    Naručite se