Poliklinika za dječje bolesti Sabol

Neonatološka ordinacija

 

Što je neonatologija?

Neonatologija je subspecijalnost pedijatrije koja skrbi za novorođenčad od njihova rođenja do mjesec dana starosti.

 

Koje su indikacije za pregled kod neonatologa?

Pregled neonatologa potreban je unutar nekoliko dana nakon poroda kod kuće ili nakon poroda u bolnici ako za to postoji potreba nakon dolaska majke i djeteta kući. Pregled se može obaviti i u dobi od mjesec dana nakon poroda u bolnici pogotovo ako postoje bilo kakve poteškoće s dojenjem ili napredovanjem djeteta.

 

Također, indiciran je u neurorizične djece koja su pod povećanim rizikom od neurorazvojnih i neuroloških bolesti poput ekstremno male nedonoščadi ili druge bolesne nedonoščadi i novorođenčadi.

Neonatolog u sklopu pregleda može savjetovanjem pomoći roditeljima koji se žele educirati o skrbi za novorođenče.

 

Koje usluge u sklopu neonatologije nudimo u Poliklinici Sabol?

Prvi pregled neonatologa nakon poroda kod kuće

Nakon poroda potreban je temeljit pregled novorođenčeta na kojem neonatolog provjerava postoje li kakve porođajne traume, poteškoće s njegom i otpadanjem pupka, prirođene greške u razvoju, kasna laktacijska žutica, poteškoće s dojenjem i druga stanja koja zabrinjavaju mlade roditelje.

 

Također, utvrđuje opće stanje novorođenčeta, vrši antropometrijska mjerenja (težina, duljina i opseg glave) te pregledava sve organske sustave, posebno oči, srce, kukove i genitalije. Radi otkrivanja prirođenih bolesti, prije nego što uzrokuju zdravstvene posljedice, vrši se novorođenački probir („novorođenački skrining“) uzimanjem uzorka krvi iz pete. U Poliklinici radimo i probir na oštećenje sluha metodom TE-OAE.

 

Majke savjetujemo o njezi novorođenčeta, moguće u sklopu baby handling edukacije koja uči o tome kako pravilno postupati s djetetom od njegova rođenja: držanje, podizanje, kupanje, presvlačenje i hranjenje.

 

Pregled novorođenčeta nakon otpusta iz rodilišta

Nakon pregleda neonatologa u rodilištu i dolaska djeteta kući, sljedeći pregled pedijatra vrši se u dobi od mjesec dana, a prema potrebi i ranije. Time započinju preventivni programi praćenja rasta i razvoja djeteta koji uključuju sistematske preglede, cijepljenja i savjete o njezi i prehrani djeteta.

 

Sa sobom je potrebno donijeti medicinsku dokumentaciju iz rodilišta i tijeka trudnoće, odnosno otpusno pismo za dijete i majku.

Na pregledu se provjerava somatski (opće stanje, organski sustavi, mjerenja) i neurološki (motorika, refleksi i tonus mišića) status djeteta. Ove provjere vrlo su važne u neurorizične djece kako bi se na vrijeme utvrdila i tretirala eventualna neuromotorna odstupanja.

 

Pregled novorođenčeta unutar prvih mjesec dana života

Prvi pregled novorođenčeta nakon otpusta iz rodilišta predviđen je u dobi od mjesec dana, no ako je potrebno, pregledi neonatologa vrše se i ranije. Indikacije mogu biti:

  • akutne bolesti (najčešće respiratorne, žutica)
  • potreba roditelja za savjetovanjem u vezi roditeljske uloge ili u prehrani s posebnim osvrtom na poteškoće s dojenjem
  • zabrinutost roditelja u vezi s pravilnim djetetovim razvitkom i dobivanjem na tjelesnoj masi
  • neurorizična djeca koja zahtijevaju dodatnu skrb

 

Promatranje i procjena dojenja tijekom pokusnog dojenja

U ordinaciji se procjenjuje kako majka uspijeva podojiti svoje dijete i kako ga stavlja na prsa, te se savjetuje o tome jesu li potrebna neka poboljšanja i pouči se o vođenju dnevnika dojenja koji uključuje broj podoja, broj mokrih pelena i broj stolica. Na taj se način podiže samopouzdanje majke pri preuzimanju roditeljske uloge pri čemu se roditelji savjetuju kako će zajedno skrbiti za dijete da bi majka imala tijekom dana neko vrijeme kako bi se mogla posvetiti samo sebi.

 

Skrb za prerano rođenu djecu (nedonoščad) i drugu neurorizičnu novorođenčad

Neurorizična djeca ona su koja su tijekom trudnoće pa do 7. dana nakon poroda bila izložena čimbenicima rizika, odnosno određenim komplikacijama koje povećavaju vjerojatnost neurorazvojnih poremećaja. To uključuje i porod prije navršenih 37 tjedana trudnoće.

Neurorizik podrazumijeva rizik od oštećenja nastaloga u tome periodu koje može uzrokovati neurorazvojne ili neurološke bolesti djeteta.

 

Skrb za bolesno novorođenče

Novorođenčad, osobito u prvih mjesec dana, pod povećanim su rizikom od infekcija, čiji simptomi mogu biti suptilni.

U Poliklinici Sabol nudimo zdravstvenu skrb za akutne bolesti, među kojima su najčešće: respiratorne infekcije, upala uha, žutica, pelenski osip, grčevi i proljev, konjuktivitis.

 

Kako bi mogli na vrijeme reagirati u slučaju bolesti, roditelji trebaju obratiti pozornost na promjenu u djetetovu izgledu i ponašanju, posebno što se tiče njegovih obrazaca hranjenja pogotovo što se tiče učestalosti i količine obroka.

 

Cijene usluga iz područja neonatologije

Više o cijenama usluga možete provjeriti u aktualnom cjeniku Poliklinike Sabol ili nas možete kontaktirati telefonski na broj: +385 1 6190 080 ili putem maila upiti@poliklinika-sabol.hr za više informacija. Za direktne rezervacije termina kliknite na link.

    Dodajte fotografiju, dokument ili nalaz liječnika

    Naručite se