Poliklinika za dječje bolesti Sabol

Neurorazvojne vježbe

Ova metoda stimulacije neuromotornog razvoja primjenjuje se u perinatalno neurorizične kao i djece bez perinatalnog neurorizika, ali s odstupanjem ili kašnjenjem u usvajanju neurorazvoja. Predstavlja najrašireniju metodu razvojne habilitacije u svijetu. Osnovni princip metode zasniva se na suzbijanju odstupanja mišićnog tonusa (povišenog – hipertonusa i sniženog – hipotonusa) i trajno prisutnih primitivnih refleksa, a uz stimulaciju se omogućava djetetu izvođenje normalnih obrazaca pokreta koji potiču prijelaze iz jednog motoričkog obrasca u drugi, kao i poticanje reakcija uspravljanja i ravnoteže.

Važan dio ove metode je i pravilno manipuliranje novorođenčeta/dojenčeta (tzv. babyhandling). Prilikom provođenja vježbi naš terapeut provodi edukaciju roditelja kako bi se što neurorazvoj što više i optimalnije poticao i kod kuće.

    Dodajte fotografiju, dokument ili nalaz liječnika

    Naručite se