Poliklinika za dječje bolesti Sabol

Dječja psihologija

Što je dječja psihologija?

Dječja psihologija grana je razvojne psihologije, koja se bavi proučavanjem psihičkoga razvoja djece – od začeća do adolescencije. Dječji psiholozi u svojem radu promatraju različite oblike dječjih ponašanja i doživljavanja, kao i sve promjene koje nose emocionalni,
socijalni i kognitivni razvoj.

Dječji psiholog stručna je osoba sa završenim diplomskim studijem psihologije i stečenom dopusnicom za obavljanje psihološke djelatnosti, kao i kontinuiranim educiranjem iz područja dječje psihologije. Dječji psiholog/inja u svom svakodnevnom radu obavlja psihodijagnostičku obradu te se ovisno o teškoćama djeteta odlučuje za uključenje djeteta ili ili adolescenta u neki oblik tretmanskog rada/savjetovanja.

 

Koja je razlika između psihologa i psihijatra?

Dječji psihijatar, za razliku od psihologa, liječnik/ica je sa završenim Medicinskim fakultetom te završenom specijalizacijom iz psihijatrije, te je jedini koji može dijagnosticirati poremećaje i propisivati terapiju lijekovima.

Dječji psiholog/inja pomaže pri otklanjanju lakših psihičkih smetnji za čije rješavanje nije potrebno psihijatrijsko liječenje već stručno usmjeravanje i pomoć u razumijevanju, ovladavanju i korigiranju određenih ponašanja i emocionalnih procesa.

Obratite nam se povjerenjem.

POŠALJITE UPIT

 

Kada se s djetetom obratiti psihologu?

Dječji psiholog/inja susreće se s raznim teškoćama s kojima se nose djece i adolescenti, a također i njihovi roditelji/skrbnici. Neke od teškoća zbog kojih se javljaju roditelji i skrbnici su poremećaji hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADD/ADHD), emocionalne i ponašajne smetnje, kao i zbog svih pitanja vezanih uz roditeljstvo i odgoj.

Osim toga, psiholog/inja može pružiti potporu u specifičnim životnim okolnostima i tijekom većih životnih promjena, kao što su:

  • gubitak bliske/voljene osobe
  • razvod roditelja
  • preseljenje
  • sukobi s vršnjacima/vršnjačko nasilje
  • kronične bolesti
  • traumatski događaji

Teškoće u nekim od navedenih područja mogu se očitovati u smetnjama obavljanja do tada svakodnevnih aktivnosti, općenitog funkcioniranja, a mogu uključivati osjećaj tjeskobe, bezvoljnosti, ljutnje, poteškoće usnivanja, gubitka apetita, kao i smetnje učenja i usvajanja gradiva.

Pri pojavi psihičkih poteškoća kod djece i adolescenata stručna pomoć vrlo je važna za svaki aspekt njihovog razvoja te optimalno funkcioniranje u svakodnevici. Stoga se preporuča da kada roditelji kod svoga djeteta primijete značajne promjene na ponašajnom i emocionalnom planu što prije zatraže pomoć stručnjaka koji će im pružiti adekvatnu pomoć pri nošenju s trenutnim ali i raditi na prevenciji mogućih kasnijih problema.

 

Kako izgleda psihološka obrada djeteta u Poliklinici Sabol?

Psihologijska obrada djeteta sastoji se od inicijalnog razgovora s roditeljima, uzimanja anamneza, psihologijsko testiranja djeteta standardiziranim psihologijskim instrumentima, opservacije ponašanja djeteta i igre, analize rezultata testova, obrazloženja istog roditeljima, pisanja nalaza, savjetovanja roditelja i djeteta te davanja preporuka za uključenje u terapije ili obavljanja dodatnih potrebnih pregleda. Ovisno o dobi djeteta procjenjuju se psihomotorni razvoj, pažnja, socio-emocionalni razvoj, grafomotoričke sposobnosti i kognitivne sposobnosti.

    Dodajte fotografiju, dokument ili nalaz liječnika

    Naručite se