Poliklinika za dječje bolesti Sabol

Sistematski pregledi za djecu

Sistematski pregledi za djecu-Poliklinika Sabol

Sistematski pregledi dojenčadi i djece redoviti su liječnički pregledi pedijatra koji omogućuju kontinuirano praćenje rasta i razvoja djeteta te rano otkrivanje bolesti i odstupanja u razvoju.

 

Kada se vrši sistematski pregled za djecu?

Prema aktualnom Planu i programu mjera zdravstvene zaštite sistematski pregledi dojenčadi i predškolske djece preporučuju se u dobi:

 • navršenih 1, 2, 4, 6 i 9 mjeseci
 • 12 mjeseci
 • 18 mjeseci
 • 3 godine
 • 5 godina

Pedijatri Poliklinike Sabol preporučuju godišnje praćenje rasta, razvoja i zdravlja svakog djeteta i nakon 18. mjeseca života djeteta kako bi se na vrijeme otkrila eventualna odstupanja u rastu i razvoju, kao i rani znakovi bolesti.

Obratite nam se s povjerenjem.

POŠALJITE UPIT

 

Kako izgleda sistematski pregled za djecu?

Na sistematskim pregledima možete očekivati detaljan i individualizirani pristup vašem djetetu. Očekujte detaljan razgovor u vezi trudnoće, porođaja, obiteljske anamneze, prehrane, dosadašnjeg rasta, razvoja i zdravlja vašeg djeteta uz uvid u svu dosadašnju medicinsku dokumentaciju djeteta.

Oboružajte se svim pitanjima koja ste ikada željeli postaviti u vezi rasta, razvoja i zdravlja vašeg djeteta, na koja će Vam odgovoriti naši iskusni pedijatri, uzimajući u obzir najnovije kliničke smjernice i preporuke.

Nakon razgovora slijedi pregled djeteta koji obuhvaća:

 • Mjerenje vitalnih znakova
 • Mjerenje težine, dužine, odnosno visine djeteta te opsega glave
 • Mjerenje krvnog tlaka
 • Detaljan klinički pregled po svim organskim sustavima.
 • Procjenu svih aspekata neuromotornog razvoja, sukladno dobi djeteta, što uključuje:
  • Motorički razvoj
  • Razvoj senzorike
  • Razvoj govora i komunikacije
  • Razvoj socijalnih vještina

Ovisno o dobi, dijete se upućuje na obavezne probire:

Ovisno o pojedinom djetetu, a u dogovoru s roditeljima, pedijatar može dijete uputiti na neku specifičnu pretragu (npr. vađenje krvi) ili dodatnu konzultaciju (npr. alergologu, neuropedijatru, kardiologu ili otorinolaringologu).

 

Priprema za sistematski pregled

Ponijeti sa sobom prethodnu medicinsku dokumentaciju.

 

Za dodatna pitanja o sistematskom pregledu ili rezervaciji termina obratite nam se putem našeg kontakt-obrasca ili pozivom na broj 01/ 619 00 80.

  Dodajte fotografiju, dokument ili nalaz liječnika

  Naručite se