Poliklinika za dječje bolesti Sabol

Sistematski pregledi za djecu

Sistematski pregledi liječnički su pregledi koji se provode radi procjene cjelokupnoga zdravstvenog stanja, prevencije i ranoga otkrivanja bolesti, kao i čimbenika rizika, te pravovremenoga liječenja.

Uz navedeno, svrha sistematskih pregleda u djece jest praćenje rasta i razvoja, otkrivanje urođenih i stečenih anomalija te savjetovanje roditelja za djetetov psihofizički, intelektualni i emocionalni napredak.

 

Kada se vrši sistematski pregled za djecu?

Prema trenutnom službenom Planu i programu mjera zdravstvene zaštite sistematski pregledi dojenčadi i predškolske djece preporučuju se s:

 • navršenih 1, 2, 4, 6 i 9 mjeseci
 • 12 mjeseci
 • 18 mjeseci
 • 3 godine i 6 mjeseci
 • 5 godina

Daljnji pregledi vezani su uz školovanje: prije upisa u 1. razred osnovne škole, zatim u 5. i 8. razredu osnovne škole i u 1. razredu srednje škole.

Sistematski pregledi za djecu sportaše

U Poliklinici Sabol radimo preventivne sistematske preglede djece koja se bave ili planiraju baviti sportom radi pravovremenoga otkrivanja mogućih abnormalnosti srca.

U sklopu dječje kardiologije radimo dijagnostičke pretrage: ultrazvuk srca, EKG (elektrokardiografija) i holter EKG-a (24-satno snimanje elektrokardiograma).

Bavljenje sportom u djece s neotkrivenim srčanim bolestima može biti potencijalno rizično, a cilj je preventivnoga pregleda pravovremena dijagnostika problema sa srcem.

 

Kako izgleda sistematski pregled za djecu?

Sistematski pregled obavlja se u skladu s dobi te ovisno o specifičnim zdravstvenim rizicima, a obuhvaća sljedeće postupke:

 • uzimanje anamneze (perinatalna, trudnička, obiteljska)
 • antropometrijska mjerenja (tjelesna masa i visina/dužina, opseg glave)
 • mjerenje tjelesne temperature
 • pregled organskih sustava
 • psihomotorni i neurološki status
 • probir oštećenja vida i sluha
 • pregled kukova
 • laboratorijske pretrage urina
 • savjetovanje o njezi i prehrani
 • obvezno i dodatno cijepljenje
 • profilaksa za rahitis i anemiju
 • procjena razvoja zubi
 • dodatne dijagnostičke pretrage prema indikaciji: UZV kukova, UZV mozga, oftalmološki pregled
 • u djece starije od 18 mjeseci: procjenjuje se socijalni razvoj, razvijenost govorno-komunikacijskih vještina te sustava za pokretanje
 • u djece sa specifičnim zdravstvenim potrebama i oboljenjima: planira se potrebna daljnja dijagnostika, liječenje i rehabilitacija te uključuje savjetovanje roditelja u skladu s individualnim potrebama djeteta

 

Priprema za sistematski pregled

Ponijeti sa sobom prethodnu medicinsku dokumentaciju.

 

Za dodatna pitanja o sistematskom pregledu ili rezervaciji termina obratite nam se putem našeg kontakt-obrasca ili pozivom na broj 01/ 619 00 80.

  Dodajte fotografiju, dokument ili nalaz liječnika

  Naručite se