Poliklinika za dječje bolesti Sabol

Procjena kvalitete spontanih pokreta – SENDD

Procjena kvalitete spontanih pokreta je potpuno neinvazivna, rano dostupna i pouzdana metoda procjene motorike u rano dojenačko doba. Koristi se za rano prepoznavanje i probir djece s rizikom za razvoj cerebralne paralize, blagog neuromotornog odstupanja ili očekivanog normalnog razvoja te značajno pomaže u izdvajanju one djece kojima je potrebna rana intervencija.

Mozak u ranom razvoju tijekom spontanih pokreta (vrpoljenja) cijelo vrijeme isprobava različite kombinacije signala iz mozga koje rezultiraju nasumičnim kretnjama cijelog tijela (general movements). Zdrav mozak kontinuirano proizvodi nove složene i raznolike pokrete prostorno i vremenski. Ovisno o stupnju oštećenja mozga dolazi do pada mogućih nasumičnih kombinacija koje može proizvesti što u spontanim pokretima rezultira sterotipnijim, ponavljajućim, isprekidanim ili grčevitim istovremenim pokretima.

Kvaliteta pokreta se može procijeniti i klasificirati. Za analizu je neophodna video snimka prema standardiziranim tehničkim zahtjevima. Spontani pokreti su najpouzdaniji za procjenu u dobi 2-3 mjeseca.

U Poliklinici se od kolovoza 2020. godine provodi EU projekt SENDD u suradnji s informatičkim stručnjacima firme TIS Grupa d.o.o. u cilju razvoja računalnog prepoznavanja odstupanja u kvaliteti spontanih pokreta koristeći umjetnu inteligenciju (link: SENDD). Za svu djecu uključenu u EU projekt procjena kvalitete spontanih pokreta je besplatna.

    Dodajte fotografiju, dokument ili nalaz liječnika

    Naručite se