Ivana Baksa, bacc.physioth./bacc.therap.occup.,

Po završenom studiju stručno usavršavanje provela je u Specijalnoj bolnici za djecu s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak. Ima višegodišnje iskustvo u radu s djecom s neurorazvojnim odstupanjima, posebnim potrebama te edukaciji roditelja za baby handling i neurorazvojnu stimulaciju. Licencirani je Bobath terapeut i terapeut senzorne integracije prema SIAT ® . Radi u Poliklinici od 2011. godine gdje se dodatno educirala za elektroencefalografiju.

Naša Ivana je dobri duh Poliklinike, uvijek vesela i nasmijana te će se uvijek potruditi da roditeljima bude sve jasno, a glasi kao najljepši vokal u Poliklinici!