Slušni evocirani potencijali (ABR, MLR, ASSR)

ABR (Auditory Brainstem Response) ili BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry) – ispitivanje slušnih odgovora moždanog debla (ABR) ili audiometrija pomoću evociranih odgovora moždanog debla (BERA) također je bezbolna pretraga kod koje u zvukovod preko slušalice dajemo veliki broj kratkih zvučnih podražaja. Tijekom pretrage, preko računala pratimo specifične promjene koje zvučni podražaj izaziva u EEG aktivnosti mozga. Jačina podražaja jako dobro korelira s promjenama u EEG-u, pa se ovom pretragom može dosta sigurno pretpostaviti prag sluha na ispitivanoj frekvenciji podražaja, što je jako važno u male djece, kod koje drugim metodama nije moguće ispitati sluh.

Osim toga, pretragom se mogu otkriti smetnje slušnog procesiranja i kada je periferni sluh uredan. Ova pretraga dopunjuje ispitivanje EOAE, jer se mogu otkriti smetnje koje su centralnije od pužnice.

Pretraga se radi neovisno o dobi (od novorođenčadi do treće dobi) zbog dva osnovna razloga: 1. objektivne procjene praga sluha i 2. otkrivanja smetnji procesiranja slušnog podražaja u osoba uredna sluha, najčešće u djece usporenog razvoja govora i slabijeg razumijevanja govora ili sumnje na neke neurološke bolesti. Za pouzdan nalaz neophodno je da mala djeca spavaju, dok se u veće djece, adolescenata i odraslih  pretraga može učiniti i u budnom stanju.

Pretraga se izvodi tako da se nakon uspavljivanja na točno određena mjesta oglavlja postave elektrode, a na oba uha slušalice. Od trenutka kada dijete zaspi, vrijeme pretrage je otprilike 45-60 min.

Vrlo važna je priprema djeteta prije dolaska na ispitivanje, a nju provode roditelji. Ona je bitna kako bi pretraga bila provodiva: u slučaju da dijete ne zaspi dovoljno brzo i dugo, bit će potreban ponovni dolazak!

Djeca moraju biti umorna i pospana (i svakako kod dolaska na pretragu još budna!), kako bi mogla nakon pripreme za pretragu što prije zaspati i dovoljno dugo spavati. Vrijeme buđenja djeteta za pretragu ovisi o dobi djeteta.

U dojenčadi je optimalno vrijeme pretrage vrijeme kada ono obično spava. Kako dojenčad «voli» zaspati u automobilu tijekom dolaska na pretragu, pogotovo ako su sita, savjetujemo nahraniti dijete tek nakon dolaska u ambulantu.

U veće djece preporuka je da noć prije pretrage idu kasno spavati, te da se probude rano jutro, kako bi bila jako pospana neposredno prije pretrage.

MLR- (Middle Latency Response) su električni odgovori mozga koji se javljaju na zvučnu stimulaciju kasnije negoli ABR, pa se stoga nazivaju odgovorima srednjih latencija. Danas znamo da su generatori odgovora više strukture slušnog puta (među ostalim i primarna slušna kora), pa dijagnostička vrijednost pretrage u procjeni uzroka usporenog razvoja govora u djece sve više raste.

Pretraga se radi u pravilu odmah nakon BERA-e dok još dijete spava. Stoga želimo ponovno naglasiti važnost dobre pripreme djeteta za audiološke pretrage: što dulje dijete spava, to se više pretraga može učiniti.

U slučaju da se do sada opisanim objektivnim pretragama (EOAE, BERA) dijagnosticira oštećenje sluha, potrebno je učiniti, između ostalog i ASSR (Auditory Steady State Response). Ova pretraga daje nam dodatne informacije o stupnju oštećenja sluha na određenim frekvencijama. Ukoliko dijete dovoljno dugo spava, može se učiniti odmah nakon BERA-e. Trajanje pretrage je od 15 do 30 minuta, ovisno o stupnju oštećenja sluha.

Dogovorite termin