Poliklinika za dječje bolesti Sabol
Dr._Ana_Dembitz

Mr.sc. Ana Dembitz prof.logoped

Logoped

Diplomirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (tada pod nazivom Fakultet za defektologiju) Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine. Nakon diplomiranja uključuje se u tim istraživača na projektu sociolingvističkih ispitivanja koje vodi centar SUVAG. Stalni radni odnos u Fonijatrijskom centru Klinike za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Zagreb zasniva 1981. godine gdje radi na dijagnostici i terapiji govorno-jezičnih i glasovnih poremećaja dječje i adolescentne dobi. Magistrirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988. godine s temom Mehanizam nastanka vokalnih nodula kod djece pod mentorstvom prof. dr. Sante Večerine Volić.

Posebno područje interesa su promuklosti dječje dobi, rana komunikacija te rana intervencija u djece s rascjepom nepca i/ili usne. Sukladno tome, stručna usavršavanja vezana su za ranu dijagnostiku i ranu rehabilitaciju komunikacijskih i jezičnih odstupanja. Dolaskom u Fonijatrijski centar započinje suradnju s prof. dr. Marijom Bagatinom u području rane intervencije kod djece s orofacijalnim anomalijama. Tim koji je tada formiran bio je prvi interdisciplinarni tim u tadašnjoj Jugoslaviji i među prvima u Europi za terapiju tog tipa malformacija, a u njemu su sudjelovali maksilofacijalni kirurg, otorinolaringolog, logoped i ortodont. Po smrti profesora Bagatina, suradnja se nastavlja s prof. dr. Predragom Kneževićem i traje do danas.

Od 1996. bila je član prvog tima za ugradnju umjetne pužnice u Hrvatskoj u kojem je radila na dijagnostici, prilagodbi pužnice i rehabilitaciji pacijenata nakon implantacije.

Sudjelovala je u izvođenju nastave iz fonijatrije za studente logopedije te na realizaciji poslijediplomske nastave iz otorinolaringologije i kliničke pedijatrije. Aktivno je sudjelovala na većem broju domaćih i međunarodnih skupova.  Član je nekoliko domaćih i međunarodnih udruga, Hrvatskog logopedskog društva čiji je i prvi predsjednik, Hrvatskog filološkog društva, Sekcije za rani jezični razvoj, Hrvatske udruge za ranu intervenciju, Hrvatskog društva za disleksiju i disgrafiju, Međunarodne udruge za orofacijalne rascjepe, Hrvatske udruge za neurofibromatozu, Audiološko fonijatrijske sekcije…

Od lipnja 2021. je u mirovini na KBC-u Zagreb, ali je i dalje aktivna u Poliklinici Sabol čiji je stručni suradnik od njezinog osnivanja prije više od trideset godina.

Radi na procjeni komunikacijskog te govorno-jezičnog statusa, jer su jezik, govor i komunikacija međusobno  ovisni i komplementarni. Pri tome koristi se standardiziranim testovima za jezično razumijevanje i ekspresiju, procjenu rječnika i praćenje slijeda verbalnih uputa, razumijevanje gramatike, procjenu izgovora i fonološke svjesnosti, procjenu tečnosti govora, procjenu komunikacijskih i pragmatičnih sposobnosti te procjenu čitanja i pisanja, radne i verbalne memorije.

Obratite nam se s povjerenjem

Zatražite svoj termin za konzultacije, tretman ili zahvat putem telefona +385 1 6190 080 ili pošaljite upit.
Naše osoblje kontaktirat će Vas u roku 24 sata putem telefona ili maila i ponuditi termin koji Vam najviše odgovara.

Kontaktirajte nas