• dijagnostika prirođenih i stečenih bolesti srca (srčanih mana)  
  • procjena i dijagnostika šuma na srcu
  • poremećenog ritma srca (osjećaj lupanja ili preskakanja srca)  
  • osjećaja pritiska / bolova u prsištu
  • pojačanog zamaranja   
  • ataka gubitka svijesti (kolapsi, sinkope)  
  • slabiji tjelesni rast u dojenačkom periodu 
  • preventivni pregledi djece – sportaša
Dogovorite termin